Importanţa numerologică a botezului

Taina-Botezului

În analiza numerologică restrânsă, evaluăm complexul vibraţional — rezultanta câmpurilor energetice ale celor nouă vibraţii fundamentale — al unei Entităţi, prin analizarea numărului corespunzător datei naşterii sau înfiinţării — după caz — al numelui şi respectiv vibraţia (cifra) destinului.

În acest articol, vreau să subliniez un aspect important, care ne-a fost transmis timp de zeci de secole de către generaţiile de oameni care s-au succedat pe Pământ şi care este generic numit „Taina Botezului”.

Este deja notoriu faptul că obiceiul de a da un nume tuturor câte există, datează din timpuri imemoriale, poate chiar dinaintea apariţiei actualei civilizaţii de pe Pământ şi am în vedere pasajul biblic:

La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.

Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.

Şi a zis Dumnezeu: “Să fie lumină!” Şi a fost lumină.

Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.

Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.

Şi a zis Dumnezeu: “Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!” Şi a fost aşa.

A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.

Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.

Şi a zis Dumnezeu: “Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!” Şi a fost aşa. şi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul.

Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

[Geneza, 1: 1 – 10]

 Aşa cum putem vedea din acest scurt pasaj extras din Geneză (Facerea), originea obiceiului botezului, este chiar la Sursă, „Logos-ul Primar”.

Pentru cei care îl îndrăgesc pe Mircea Eliade, desigur, există lucrările sale şi cartea scrisă împreună cu Ioan Petru Culianu, în care obiceiurile „mistice” ale diferitor popoare de pe tot globul, au fost analizate în nişte lucrări devenite de referinţă în domeniu. Este vorba despre „Istoria ideilor şi credinţelor religioase”, respectiv „Istoria religiilor”.

Putem observa deci din lucrările citate, importanţa extraordinară a BOTEZULUI, adică, a asocierii unui nume, unei Entităţi oarecare, din Manifestare.

Ceva mai încolo în biblie, se precizează că omului îi revine sarcina de a da nume vietăţilor, şi vegetalelor, deci Sursa, investeşte INIŢIAZĂ, INIŢIERE! cu o anumită PUTERE omul, încă de la facerea lumii!

Această putere, este cunoscută în creştinism sub denumirea „Taina botezului”.

Hai să vedem acum, DE CE ESTE ATÂT DE IMPORTANT BOTEZUL.

IMPORTANŢA BOTEZULUI

Atunci când se naşte în lumea materială o Entitate, spectrul vibraţiilor, al energiilor cu care este înzestrată la momentul manifestării, are o anumită configuraţie specifică.

Atât Numerologia cât mai ales Astrologia, analizează aceste momente particulare.

Ceea ce diferă, sunt metodele de lucru.

Principial însă, este vorba despre câmpurile emanate de Entităţile în care se manifestă prin naştere, noua Entitate.

Referindu-ne acum la un copil, la un nou născut, avem de analizat complexul vibraţional al corpurilor cereşti, care au câmpuri cu energii formidabile — şi e destul să ne gândim la energia gravitaţională a Pământului, a Soarelui de pildă.

După aceste câmpuri cu intensităţi şi influenţe colosale, urmează Entităţile mai mici, de la nivelul planetei, adică, tot ceea ce intră în Ecosistemul planetar. Formele de relief de bază, regnul mineral, regnul vegetal, regnul animal, toate au un câmp vibraţional comun, specific însă fiecăreia dintre aceste Entităţi.

Fiecare deci, va transmite o anumită moştenire energetico-informaţională particulară.

Astfel, „harta” acestor energii, la naştere, este redată de data naşterii, adică, a manifestării depline în lumea fizică, a unei noi Entităţi cu corp fizic.

Astfel, vom putea observa că, la naştere, o parte din vibraţiile fundamentale, lipsesc din complexul vibraţional al noii Entităţi.

Referindu-mă la un copil, el va avea prin urmare, la data naşterii, o anumită compoziţie energetică a câmpurilor sale.

Din această compoziţie, practica demonstrează că lipsesc unele vibraţii fundamentale.

În cazul meu particular, la naştere, am avut lipsă vibraţiile 2, 3, 4, 7, 8.

Astfel, fiecare dintre aceste „lipsuri în gestiune”, vor provoca un comportament specific al rezultantei câmpurilor energetice.

La botez, am căpătat însă vibraţii noi, adică, exact aşa cum spune tradiţia ortodoxă şi creştină în general, „mi s-a dăruit ceva”.

carte-vizita-online

Iată deci în ce constă sacralitatea botezului şi de ce este atât de important!

Din nefericire însă, bisericile au păstrat doar ritualurile exoterice (exterioare), pierzând de-a lungul secolelor învăţătura esenţială. Astăzi, botezul a devenit un automatism oarecare, un „obicei” ca oricare alt obicei, a cărui singură forţă mai este reprezentată de puterea tradiţiei.

Sunt extrem de rari preoţii care mai ştiu să săvârşească întru Adevăr, Taina Botezului.

Totuşi, chiar şi aşa, botezul aduce o schimbare profundă în existenţa noului născut!

În cazul meu, am căpătat prin botez vibraţiile 2 şi 3 şi am rămas cu vibraţiile 4, 7 şi 8 lipsă.

Astfel, faţă de 5 fundamentale lipsă, viaţa mea după botez, s-a îmbunătăţit cu două vibraţii!

Absenţa vibraţiilor fundamentale, o putem imagina ca pe nişte subansamble lipsă ale unei maşini.

Dacă numerotăm de la 1 la 9 componentele (subansamblele) de bază, atunci ne putem imagina cu uşurinţă de pildă ce înseamnă o maşină fără portiere sau fără roţi sau fără motor, fără cutie de viteze, fără şasiu, fără instalaţie electrică!

Voi încheia aici această expunere şi voi menţiona că, e firesc acum să ne întrebăm:

  • Ce putem face să reducem influenţa acestor minusuri în existenţa noului născut?
  • Putem preveni complet sau în mare parte un destin defavorabil prin Taina Botezului?

Răspunsul generic este DA.

 

carte-vizita-online

Comments are closed.

%d bloggers like this: