Numerologia ca instrument de cunoaştere şi autocunoaştere

Există un interes din ce în ce mai mare pentru instrumentele destinate autocunoaşterii şi dezvoltării personale.

DezvoltarePersonala-01a2Mi se pare o deplasare către normalitate această creştere a interesului pentru astfel de instrumente, mai ales analizând în contextul evoluţiei societăţii umane, de la apariţia scrisului ca instrument de comunicare accesibil pe scară largă, moment marcat de jalonul “Gutenberg”.

Scrisul şi “tiparniţa” ca instrument tehnologic de răspândire a cunoaşterii şi experienţei de viaţă a oamenilor în formă scrisă, au permis o dezvoltare explozivă atât a individului cât şi a grupurilor sociale, începând cu cel mai mic şi terminând cu grupul social cel mai mare, civilizaţia umană.

Numerologia, plasată în contextul instrumentelor evoluţiei, este unul dintre instrumentele la fel de fascinante poate ca şi calculatorul personal şi puţin mai târziu, internetul.

Dacă scrisul şi cititul permit astăzi răspândirea experienţei în forme condensate “cărţi”, cum le numim Numerologia, este instrumentul care, alături de alte instrumente clasificate în categoria Divinaţie Tarot, I Ching, Rune, Astrologie, Bioritmologie de exemplu ne aduce în prim plan informaţii din domeniul vibraţiilor, informaţii a căror valoare şi importanţă abia acum, odată cu dezvoltarea mecanicii cuantice, o putem plasa în contextul corect.

În vreme ce mecanica cuantică poate oferi informaţii importante pentru individ doar după însuşirea unui limbaj sofisticat şi interdisciplinar de nivel foarte ridicat, Numerologia aduce oarecum la îndemâna publicului larg informaţiile legate de aspectele vibraţionale ale Fiinţei.

Într-un anumit sens, putem spune că, Numerologia este o mecanică cuantică a sufletului, concepută pentru oameni.

În ciuda simplităţii aparente a metodelor de investigaţie, studiind lucrările de specialitate ale numerologiei, descoperim cu uimire că, s-a acumulat şi aici de-a lungul a peste 30 de secole de tradiţie, o cantitate de informaţie colosală şi o experienţă care, astăzi face din Numerologie, un instrument redutabil, a cărui forţă o poţi cunoaşte şi înţelege abia în clipa în care, în viaţa ta apare o “coincidenţă stranie”, pe care ai aflat-o din vreme, consultându-ţi numerograma.

M-am întâlnit prima oară cu Numerologia cu peste trei decenii în urmă şi întâlnirea noastră, a fost ca un fel de joacă.

Fiind de formaţie tehnică şi având scepticismul tipic oamenilor învăţaţi cu “şurubăreala”, am luat evident în glumă Numerologia. Totuşi, tot din spirit tehnic şi tehnologic dar poate şi datorită unei deschideri native către ideea de nou, fidel fiind şi principiului “Orice instrument care mă duce mai repede unde vreau să ajung, e la fel de bun şi important ca oricare altul!”, joaca de-a Numerologia, a început să mă pună serios de tot pe gânduri.

Am să îţi mărturisesc ceva amuzant…

Am fost “certat” cu matematica, de când mă ştiu! Am pierdut anul I de studenţie la zi, la Tehnologie Chimică Organică, la Politehnică, datorită Matematicii şi Fizicii.

Poate că Numerologia m-a atras tocmai pentru că poate fi privită şi ca o “matematică distractivă”.

Cert este faptul că, pornind de pe nişte poziţii “contra” şi căutând să demonstrez “contrariul”, am descoperit de fapt că Numerologia este un instrument extrem de valoros, care mă poate ajuta să învăţ cum să folosesc anumite conjuncturi energetice în favoarea mea, mai ales când “soarta mi-e potrivnică”.

Ca o concluzie de final, consider Numerologia un instrument extrem de valoros, cu ajutorul căruia pot să îmi verific periodic “locaţia” în Universul vibraţional, la fel cum căpitanul unei nave determină poziţia navei sale în mijlocul oceanului.

În acest caz, nava sunt eu iar “oceanul”, este oceanul infinit al energiilor şi al informaţiilor pe care îl numim fiecare după cum ne simţim mai confortabil, fie “Dumnezeu”, fie “Universul Infinit”, fie Allah, Shiva, Ishvara, Iahve, etc.

carte-vizita-online

Un lucru simplu cred că trebuie să spun în încheiere:

Orice căpitan de navă destoinic, are nevoie să ştie de la început, două lucruri:

  1. Poziţia relativă a navei pe harta lumii, la plecare, unde preia încărcătura, “comorile” pe care le transportă în cala navei;
  2. Poziţia relativă a portului de destinaţie, la care trebuie să ducă cu bine încărcătura navei.

Abia după aceea poate concepe şi corecta funcţie de condiţiile concrete de navigaţie un traseu de urmat, funcţie de alte criterii, cum ar fi adâncimea apelor, curenţii maritimi, vânturile, prognoza meteo şi prognoza seismică pe durata cursei.

Numerologia, în contextul metaforei de mai sus, este instrumentul care îţi ofreră informaţii cu privire la “portul de plecare”, “portul de sosire”, “curenţii maritimi”, “vânturile”, “furtunile”, “cutremurele” pe care le poţi întâlni pe parcursul călătoriei navei care eşti; care sunt; care este fiecare dintre noi!

Închei tot cu o metaforă: Un bun cârmaci, are fără îndoială experienţă vastă. Fără o hartă a traseului însă şi fără “poziţia curentă” a navei, îi va fi aproape imposibil să aducă nava în port, cu bine, fără să îşi asume riscuri mari, chiar riscul scufundării navei!

Tot aşa, un om inteligent, foloseşte “harta energetică” sau “harta vibraţiilor personale” numerograma pentru a îşi putea programa succesul în viaţă.

 administrator sit

carte-vizita-online

%d bloggers like this: