Numerologia Karmică – fragment din “Introducere”

Despre Karma s-au scris deja o mulţime de lucruri, aşa că tot ce pot face eu, aici şi acum în aceste rânduri, este să scriu ceea ce înţeleg eu însumi prin cuvântul “karma”.

Înainte de a acţiona sau reacţiona, fiecare om are un gând care îl determină să facă mişcarea respectivă. Dacă omul s-a limitat doar la gândul respectiv fără a acţiona, din diferite motive, atunci acel gând pleacă şi îşi caută o altă persoană. Mai corect ar fi să scriu că acel gând devine un fel de piatră aruncată în apă, iar undele rezultante ating pe orice persoană care se află pe frecvenţe vibraţionale asemănătoare. Responsabilitatea pentru acel gând precum şi toate acţiunile următoare revin în egală măsură atât peroanei emiţătoare cât şi persoanei care manifestă. Este unul dintre motivele pentru care înclin să cred în ceea ce se numeşte “Karmă colectivă”.

Retele-Neuronale

Am să dau un exemplu edificator pentru clarificarea şi lămurirea celor scrise mai sus.

O persoană cu o vibraţie karmică (dată de data naşterii) 6 va avea puterea de a emite gânduri (fără a le manifesta însă!) care pot fi percepute (sau/şi manifestate) de toate persoanele care au aceeaşi vibraţie ca număr psihic, vibraţie de nume (fie el nume de botez sau ereditar). Vibraţia de destin este de natură karmică tocmai datorită acestei puteri individuale, neconştientizate de cele mai multe ori atât de cel/cei care joacă rolul de “emiţători” cât şi de cel/cei care joacă rolul de “receptori”.

Se poate spune că adevărata familie (a vibraţiei 6, exemplul dat în acest articol) se întinde pe o arie foarte largă, imposibil de apreciat în timp sau în spaţiu, sau de măsurat cu orice alt instrument clasic de măsurare. Această reţea se aseamănă cu reţeaua neuronală existentă într-un corp uman. Însăşi existenţa ei, a reţelei, se datorează tocmai acestei conjuncturi energetice informaţionale.

Acelaşi lucru se petrece cu toate vibraţiile de la 1 la 9. Toate aceste reţele se întreprătrund, împletindu-se între ele, tocmai datorită diferenţelor existente în vibraţiile date de data naşterii (zi, lună sau an) şi cele corespondente numelui întreg (numele de botez sau nume ereditar).

Dacă ar fi să descriu aria exemplului dat mai sus, pot spune că din familia vibraţiei 6 fac parte toţi cei născuţi într-o zi de 6, 15 sau 24, toţi cei născuţi în luna iunie (luna 6), toţi cei născuţi în anii de vibraţie 6, care poartă numele de botez de vibraţie 6 sau care au ca vibraţie ereditară vibraţia 6. Aşa-i că acum pare familia personală groaznic de mare?!? Şi totuşi, AŞA ESTE! Rudele sunt întradevăr şi cele de sânge, dar de-a lungul vieţii atragem spre noi persoane care corespund vibraţiilor noastre, în special vibraţiei energetice a destinului, dată de data naşterii, fiind vibraţia care are factorul decisiv în întemeierea acestei reţele. Ele fac parte din familia energetică, spirituală s-ar putea spune.

Probabil că întrebarea care se naşte este: “De ce data de naştere?”. Singurul răspuns pe care l-am găsit este următorul: Pentru a se putea manifesta, indiferent dacă este vorba despre gând sau/şi faptă, este ABSOLUT NECESAR UN CORP MATERIALIZAT.

fragment din seria “Secretele Aritmologiei” Vol. 2 – ” Numerologia Karmică”

sursă imagine: http://www.financiarul.ro/2013/09/06/cum-arata-creierul-unui-om-sanatos-aspectul-undelor-cerebrale/

 

%d bloggers like this: