O scurtă privire asupra Secolului XXI

Nu poţi să-ţi adaptezi situaţia la viaţă, dar poţi

să-ţi adaptezi atitudinile, ca să corespundă acelor situaţii.

Zig Zaglar)

 Quantum-01

E destul de dificil să poţi realiza o imagine de ansamblu asupra secolului XXI fără a accesa mai întâi secolele antecedente din punct de vedere informaţional şi să observi (fără a judeca) cele două secole precedente, privite atât din punct de vedere al comportamentului uman cât şi al realizărilor efective. 

Încerc să adun câteva dintre concluziile la care am ajuns şi să le prezint pe parcursul acestui articol.

Să fac mai întâi o scurtă retrospectivă a ultimelor două secole, secolul XIX şi secolul XX.

Secolul XIX.

A fost un secol de tip individualist, introvertit, un secol „masculin” ca mod de gândire şi acţiune, un secol în care oamenii şi-au descoperit capacitatea de a se realiza prin forţe proprii, hotărârea, voinţa, ambiţia, dorinţa de independenţă.

Privit pe ansamblu, secolul XIX a fost un secol de tip mental, putând fi descris ca prin descoperirea acelui „Tată” mult pomenit încă de acum 2000 de ani de către Isus şi numit în actualitate drept „Gândul”. Ceva mai multe privind descoperirile şi creaţiile acestui secol puteţi afla citind aici. (click!)

Secolul XX.

Este un secol de tip extrovertit, „feminin” ca mod de gândire şi comportament, un secol în care au predominat reacţiile emoţionale, în care intuiţia a fost folosită în marea majoritate a invenţiilor şi în care s-a folosit enorm de mult acea artă caracteristică laturii feminine, diplomaţia.

În secolul XX s-a văzut în mod destul de evident natura bipolară a umanităţii, căci pe toată durata acestui secol s-a observat o oscilaţie continuă între cele două extreme ale gândirii (şi implicit de comportament), un secol în care atât egoismul cât şi altruismul au fost şi mai sunt (încă) predate din generaţie în generaţie.

Privit pe ansamblu, secolul XX este un secol de tip emoţional, lunar, în care omenirea îşi descoperă „Fiul”, acea latură care ajută enorm de mult la manifestare prin „Cuvânt”.

Vorbind metaforic, personal descriu acest secol ca fiind „secolul umbrelor” şi este o urmare absolut firească a secolului anterior.

Secolul XXI.

Urmează în mod firesc acea (r)evoluţie spirituală, de descoperire a „Sfântului Duh”, al descoperirii „esenţei divine” din tot ceea ce ne înconjoară inclusiv din noi înşine sau a „copilului interior”.

Este secolul în care cercetările ştiinţifice au dus la descoperirea acelei particule numită „quantum”, descrisă în marea majoritate a cărţilor din antichitate ca fiind „Dumnezeu”.

Toate descoperirile din acest secol au făcut ca multe dintre ştiinţele descoperite şi predate în anii anteriori să ia un drum încet, dar cert, spre spiritualitate.

Prin urmare secolul XXI este un secol al intuiţiei, un secol în care începe să se dezvolte un alt mod de gândire. Dezvoltarea se îndreaptă cu paşi înceţi şi siguri spre interior, deci latura pur materială a existenţei va cunoaşte mari modificări şi transformări, oamenii fiind mult mai interesaţi de educaţie şi dezvoltare personală.

Este un secol în care munca este privită „pe ansamblu”, ca o combinaţie între latura fizică şi cea intelectuală, un secol în care acea sămânţă de lumină începe să strălucească şi în exterior, manifestându-se.

În secolul XXI predomină creativitatea, sinceritatea, generozitatea şi sociabilitatea, comunicativitatea. Să amintesc de amploarea pe care a luat-o Internetul în ultimii ani?!?

Dacă privesc acest secol din punctul de vedere al unui numerolog, acest număr 21 l-aş „traduce” printr-un secol ceva mai liniştit şi blând ca precedenţii săi, (această „delicateţe” fiind dată de vibraţia 2) şi în care vibraţia 1 îi conferă un adevărat izvor de potenţial energetic spre succes.

Privit ca un întreg, secolul XXI poate fi caracterizat ca un adevărat „războinic” al luminii interioare, în care oamenii împrumută toate calităţile necesare unui luptător al liniştii şi păcii în toate domeniile existenţei, un secol al toleranţei, al diplomaţiei şi al răbdării.

Ce aş mai putea spune despre secolul XXI? Se pot spune enorm de multe dar risc să dau în oratorie şi să plictisesc… :)

 

sursă imagine: http://vippasstothespiritworld.blogspot.gr/2012/11/quantum-entanglement-explained.html

Comments are closed.

%d bloggers like this: