Saturn în Capricorn 2017-2020 – Domenii, efecte, direcţii şi metode

partea I

Încredere

Berbec

Domeniu vizat de Saturn în Capricorn: Planul profesional şi viaţa socială.
Efecte: Restrângerea şi limitarea şanselor, a oportunităţilor şi a posibilităţilor de manifestare liberă pe plan profesional şi/sau în viaţa publică.
Direcţia de urmat: Reformularea propriei identităţi şi a personalităţii, prin practicarea unei meserii alese în mod conştient, sau prin căutarea unui loc e muncă în care se pot obţine rezultate practice şi concrete, a unui loc care oferă posibilităţi de creştere, de dezvoltare şi în care, totodată, poate primi un “nume”, o reputaţie, o recunoaştere pentru munca depusă.
Metode recomandate: Timp, energie, răbdare şi tenacitate investită în direcţia specializării într-un domeniu (sau o meserie), detaşarea de propriile emoţii, sentimente, credinţe şi convingeri vechi, renunţarea la tentaţii de folosire a puterii (indiferent de formă), a impunerii altora propriile opinii sau convingeri.

Taur

Domeniu vizat de Saturn în Capricorn: Educaţie şi călătorii.
Efecte: Confuzii (respect vs teamă, iubire vs sex, bunăstare vs bani, ş.a.m.d.), dificultăţi în a înţelege, obstacole în comunicarea cu ceilalţi, reducerea posibilităţilor de a găsi un limbaj comun cu cei din jur şi/sau de a face călătorii (pe distanţe sau durate ceva mai lungi).
Direcţia de urmat: Schimbarea şi reformularea propriilor convingeri, credinţe, opinii, păreri (vechi şi/sau preluate ca atare), toate fiind în legătură cu necunoscutul, despre ideile formate despre lume, lucruri, persoane “străine”.
Metode recomandate: Informare suplimentară înainte de a lua o decizie sau emite păreri, legare unor relaţii cu “străinătatea” (cunoaşterea unor altor mentalităţi, idei, credinţe, convingeri, altele decât cele personale), comunicare deschisă despre propriile plăceri şi/sau ce provoacă emoţii, conştientizări legate de ce ar fi necesar pentru a fi, face, avea mai mult decât ceea ce sunteţi, face şi aveţi deja.

Gemeni

Domeniu vizat de Saturn în Capricorn: Resursele externe.
Efecte: Reducerea posibilităţilor de a (mai) folosi şi/sau apela la resurse din exterior (mai ales în direcţia satisfacerii propriilor plăceri sau emoţii).
Direcţia de urmat: Descoperirea, folosirea şi “transformarea” propriilor resurse, începând de la timp, bani, informaţii, talente native şi/sau competenţe dobândite.
Metode recomandate: Introspecţii, acceptarea noului, a schimbărilor şi a schimburilor ca pe ceva firesc în viaţă; schimbarea modului de gândire/comunicare cu şi despre resurse; reluarea unor activităţi care implică creativitate; detaşarea şi schimbarea unor tipare mentale (inclusiv comportamente, credinţe, convingeri şi atitudini), mai ales a celor care s-au dovedit a fi, de-a lungul timpului, mai mult distructive decât constructive.

Rac

Domeniu vizat de Saturn în Capricorn: Relaţiile de asociere şi parteneriatele.
Efecte: Dificultăţi în a (mai) încheia parteneriate profitabile şi/sau de durată (indiferent dacă sunt de viaţă sau de afaceri), diferenţe mari dintre imaginea pe care reflectată în exterior şi ce-a care v-ar plăcea să se se vadă.
Direcţia de urmat: Detaşare temporară de propria personalitate sau identitate, pentru a putea percepe/simţi prin ochii altei fiinţe.
Metode recomandate: Restabilirea (cât de cât!) a unui echilibru dintre ceea ce vă place, exprimarea şi comunicarea liberă a ceea ce gândiţi, ce simţiţi, a ceea ce vă place, inclusiv ascultarea a ceea ce gândesc, simt, le place celorlalţi.

Leu

Domeniu vizat de Saturn în Capricorn: Locul de muncă şi starea de sănătate.
Efecte: Probleme la locul de muncă, în găsirea (sau părăsirea) unui loc de muncă, dificultăţi în a face servicii altora, tensiuni în relaţiile profesionale (cu şefii sau subalternii), probleme în starea de sănătate.
Direcţia de urmat: Observarea cu atenţie a detaliilor (mai ales a celor care pot fi observate în locurile unde se face comerţ, au loc schimburi, circulă banii sau oricare alte valori), detaşarea de vechi mentalităţi, credinţe, convingeri ceva mai vechi legate de acestea.
Metode recomandate: Revizuirea şi schimbarea modului de gândire şi comunicare despre ideea de muncă, a comportamentului la locul de muncă, a modului în care sunt făcute servicii altora sau se achită de sarcini, inclusiv a modului de alimentaţie, cel obişnuit.

Fecioară

Domeniu vizat de Saturn: Perceperea senzaţiei de fericire, afectivitate, iubire.
Efecte: Limitări în a simţi şi manifesta propriile sentimente, senzaţie de nesiguranţă, de neîncredere (mai ales în viaţa personală), dificultăţi în a (mai) dărui altora, relaţii dificile cu copii; eşecuri în activităţi cu caracter speculativ (acţiuni bazate pe ideea de “noroc” sau “las că merge şi-aşa”).
Direcţia de urmat: Includerea noţiunii de “spirit” în existenţă (pe lângă “materie”), prin informare, cercetare şi documentare despre noţiuni legate de psihic, uman, spiritualitate; acordarea atenţiei a ceea ce îi determină pe ceilalţi să dăruiască, asupra a ceea ce le produce starea de fericire sau le determină manifestări afective.
Metode recomandate: Conştientizarea şi renunţarea la comportamente distructive (critică continuă, căutare doar de defecte, ancorare pe detalii nesemnificative), schimbarea modului de gândire, de comunicare, a atitudinilor şi comportamentelor “libere” (fără asumarea a niciun fel de responsabilităţi sau îndepliniri de sarcini), sau la renunţarea tentaţiei de a delega acestea altora (sarcini, responsabilităţi), a conştientizării diferenţelor dintre a fi “ca un copil” (pe interior) şi a avea manifestări “copilăreşti” (pe dinafară).

Balanţă

Domeniu vizat de Saturn în Capricorn: Viaţa privată.
Efecte: Probleme şi dificultăţi legate de domiciliu, proprietăţi, imobile, sau conflicte (tensiuni) apărute în relaţiile cu părinţii şi/sau cu partenerii de viaţă.
Direcţia de urmat: Acordarea de timp şi energie dezvoltării pe plan profesional, a practicării unei meserii liber alese, acordării de timp şi energie activităţilor care vă “hrănesc” din punct de vedere energetic (mental, afectiv, emoţional) şi detaşare faţă de plăcerilor altora şi/sau satisfacerea (îndeplinirea) dorinţelor altora.
Metode recomandate: Revizuirea şi efectuarea de schimbări în “rădăcini” (a tiparelor mentale, comportamentelor moştenite/preluate de la părinţi), inclusiv conştientizarea cauzelor (reale!) ale trăirii de iluzii şi dezamăgiri în viaţa personală, privată.

Scorpion

Domeniu vizat de Saturn: Autoexprimare şi deplasări.
Efecte: Dificultăţi în relaţiile cu anturajul (mai mult monologuri decât dialoguri), reducerea posibilităţilor de a face deplasări sau probleme apărute de-a lungul deplasărilor efectuate (mai ales în cele făcute cu maşina), luare de decizii incorecte sau a acţiona în mod greşit (pe baza unor informaţii incorecte sau parţiale), probleme legate de contracte scrise şi/sau înţelegeri vorbite.
Direcţia de urmat: Formularea şi reformularea ideilor, a opiniilor şi părerilor personale (fără a mai face compromisuri pe baza ataşamentelor sau de a asculta/da crezare a tot ceea ce i se spune); citirea cu atenţie a documentelor şi contractelor înainte de a le semna; verificare atentă a detaliilor legate de deplasări (starea maşinii, orar, cost bilet, etc).
Metode recomandate: Folosirea intelectului practic, a raţiunii, printr-o mai bună cercetare, documentare şi informare personală, toate acestea înainte de a lua vreo decizie importantă (inclusiv în a acţiona în direcţia deciziei luate) şi doar după o calculare a riscurilor sau a consecinţelor (posibile!) ulterioare deciziei.

Săgetător

Domeniu vizat de Saturn în Capricorn: Bunuri materiale şi spirituale.
Efecte: Probleme în balanţa financiară personală, în încasări, în încheierea unor afaceri profitabile, în obţinerea unor avantaje sau beneficii; dificultăţi în satisfacerea unor nevoi personale.
Direcţia de urmat: Conştientizarea şi reformularea ideilor, credinţelor legate de valori, bani, schimburi, nevoi personale.
Metode recomandate: Investirea de timp şi energie în activităţi făcute din şi cu/din plăcere, a celor care necesită implicare emoţională şi din care se pot obţine rezultate “materiale”; satisfacerea nevoilor sufleteşti pentru restabilirea propriului echilibru, a restabilirii circulaţiei energiei şi a resurselor de la “a fi” la “a avea”.

Capricorn

Domeniu vizat de Saturn în Capricorn: Personalitate şi manifestările corespunzătoare acesteia.
Efecte: Dificultăţi/obstacole în exprimarea celor simţite faţă de cei dragi, probleme în starea de starea de sănătate, oscilaţii pe extreme în balanţa financiară.
Direcţia de urmat: Conştientizarea şi completarea fiinţei, a propriei identităţi, începând de la “eu sunt” (şi ce urmează după aceste cuvinte), prin implicarea acţiunilor necesare a fi făcute pentru a şi avea.
Metode recomandate: Folosirea propriei energii (şi a altor resurse personale) pentru descoperirea propriilor plăceri, pasiuni, a practicării acestora pentru “umplerea” cu afectivitate, emoţie, sentiment, toate acestea pentru a evita tendinţa de retragere, de izolare faţă de oameni.

Vărsător

Domeniu vizat de Saturn în Capricorn: Tipare mentale aflate subconştient, în special a celor care ajută la obţinerea de succese, cât şi la gestionarea eşecurilor.
Efecte: Trăire de dejavu-uri (trăirea unor experienţe repetitive, întâlniri cu persoane cu comportamente sau atitudini recunoscute, de obicei corespunzătoare celor neiertate şi/sau judecate la alţii), furie simţită şi reprimată, dificultăţi sau dezechilibre apărute în relaţii.
Direcţia de urmat: Conştientizarea şi schimbarea convingerilor legate de “mai mult” (mai ales a celor legate de bani, valoare, schimburi, bunăstare financiară şi materială), a revizuirii credinţelor care produc senzaţii contradictorii (victimă-salvator, plăcere-durere, optimism-pesimism, încredere-nesiguranţă, bucurie-tristeţe, altruism-egoism, siguranţă-îndoială, bunăstare-sărăcie, ş.a.m.d) şi schimbarea acestora.
Metode recomandate: Detaşări temporare de propriul mod de gândire şi comunicare actual şi de ascultare a altor opinii legate de “valori” şi “schimburi”; practicarea în mod regulat a solitudinii, meditaţiei şi prin non-intervenţie în problemele altora.

Peşti

Domeniu vizat de Saturn în Capricorn: Relaţii de prietenie şi îndeplinirea scopurilor.
Efecte: Dificultăţi în lega relaţii de prietenie, în a obţine şi folosi informaţii utile; obstacole în atingerea speranţelor şi/sau realizarea scopurilor; în comunicarea cu cei care ar putea oferi sprijin; dificultăţi de a lucra într-un grup sau a forma o echipă unită; număr destul de mare de prieteni pe care se poate pune puţină bază; restrângerea clientelei sau a sumei de bani câştigată din profesia liber aleasă.
Direcţia de urmat: Comunicare mai intensă şi îndelungată cu oameni care sunt şi îi interesează circulaţia informaţiei (mai ales a celor în legătură cu domenii “pe extreme”: IT, internet, astrologie, arheologie, etc), care acceptă şi folosesc în egală măsură şi “noul” şi “vechiul” (tehnologia şi spiritualitatea), care trec rapid peste schimbări (necesare) sau peste situaţii neprevăzute;
Metode recomandate: Alegere şi sortare conştientă din cercul actual de prieteni apropiaţi, a celor care sunt “prea-prea… pe extreme” (prea raţionali sau prea visători de exemplu); folosirea umorului şi a glumelor cât mai des posibil (ca “supapă” pentru emoţii).

Un tranzit cât mai uşor tuturor!

astrolog, numerolog şi formator Monica Stănescu

Împărtăşeşte informaţia cu prietenii tăi!

Sursă imagine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: