Semnificaţia datei de naştere: Despre caracter şi comportament — partea I

 Numere-Colorate  Data de naştere ne spune despre caracterul nostru şi despre modul în care ne manifestăm. Făcând suma tuturor cifrelor aflate în data naşterii putem afla care ne este numărul care ne defineşte (doar parţial) şi care ne arată modul nostru de comportament şi caracterul (în general). Fiecare vibraţie numerică are părţi plăcute sau mai puţin plăcute, calităţi şi defecte, minusuri şi plusuri. În cuprinsul a două articole voi enumera calităţile şi defectele pentru fiecare număr în parte. Multe dintre aceste aspecte se întâlnesc la persoanele care au acelaşi număr de nume sau numărul psihic, cel dat de vibraţia zilei de naştere cu suma totală a datei de naştere. Putem afla câteva aspecte mai puţin cunoscute despre noi înşine, despre membrii familiei, prieteni, şefi sau subalterni. Acest lucru poate fi un avantaj (dacă folosim aceste cunoştinţe în folosul tuturor) sau un dezavantaj (atunci când refuzăm să ne informăm sau folosim aceste informaţii în interes strict personal).

Vibraţia numărului 1.

Calităţi: inteligenţi; creativi; independenţi; activitate mentală permanentă (chiar şi atunci când se odihnesc); buni planificatori; originali, sfătuitori; entuziaşti; extrovertiţi în public şi introvertiţi în viaţa intimă; impunători; stabili în obiective, decizii şi convingeri; muncitori; lipsiţi de invidie; oneşti; disciplinaţi; îşi controlează destul de bine nervii; atenţi la imaginea lor publică; generoşi; prietenoşi; capabili să prevadă viitorul; abilităţi organizatorice.

Defecte: se consideră superiori faţă de ceilalţi; dominatori; critici; iritabili; cheltuitori (le plac obiectele de lux); cer atenţie tot timpul; autoritari; lăudăroşi; senzuali; ignoră legile (pământeşti şi divine), incapabili să ierte sau să uite; neatenţi la sentimentele altora dar foarte sensibili la propriile sentimente; refuză orice fel de critică sau reproş; agresivitate verbală; intolerant; incapabil să îşi recunoască propriile greşeli.

 Vibraţia numărului 2.

Calităţi: serviabili; amabili; respectoşi; prudenţi; diplomaţi; sensibili; emotivi; intuitivi; lipsiţi de egoism; devotaţi familiei; diplomatici; spirit de observaţie şi analiză; capabili de multe sacrificii; meticuloşi; conştiincioşi; responsabili; modeşti; buni susţinători; empatici.

Defecte: instabili; susceptibili; nehotărâţi; se risipesc atunci când se implică emoţional într-o relaţie; sistem imunitar delicat; i-au hotărâri pripite; încredere în sine destul de scăzută; îşi pierd destul de repede interesul; dependenţi de ceilalţi; creduli; naivi; obsedaţi de perfecţiune; au multe complexe; se judecă aspru pe ei înşişi (în schimb sunt prea toleranţi cu cei din jur); tind să cadă în extreme (fie să-şi blocheze propriile emoţii fie să se lase condus de ele); tind să devină apatici şi laşi atunci când sunt dependenţi de opinia altora; folosesc şantajul emoţional cu mare abilitate.

 Vibraţia numărului 3.

Calităţi: creativi; au o imaginaţie bogată; prietenoşi; intuitivi; buni ca parteneri de afaceri; au mult umor; toleranţi; generoşi; ingenioşi; cu multe talente (artistice); optimişti; se bucură de viaţă; se exprimă cu uşurinţă; le place confortul; spontani; atrăgători; cocheţi; fără complexe; buni actori; învaţă repede; idealişti; iartă cu uşurinţă.

Defecte: vorbesc mult; le lipseşte discernământul; se pierd uşor cu firea; cheltuitori; au mari dificultăţi în a-şi face rezerve bazându-se pe „noroc” sau pe sprijinul celorlalţi; lăudăroşi; nerespectuoşi faţă de cei care îi iubesc; prea mândri; au dificultăţi în a refuza pe cineva (chiar dacă sunt conştienţi că sunt incapabili să îşi ţină promisiunile); dezordonaţi; au slăbiciuni faţă de sexul opus; egoişti; extravaganţi; influenţabili; frivoli; au tendinţa să mintă; capricioşi; indulgenţi cu ei înşişi; profitori; cinici; pedanţi; orgolioşi; dificultăţi în a se concentra.

 Vibraţia numărului 4.

Calităţi: multe talente artistice (pictură, scris sau muzică); înţelepţi; curajoşi; interesaţi de ştiinţele esoterice (le accesează cu uşurinţă şi le înţeleg); practici; muncitori (înrăiţi); au voinţă; romantici; responsabili; puternici; minuţioşi; atenţi la detalii; ambiţioşi; mari iubitori de dreptate; logici; disciplinaţi; le place ordinea; serioşi; raţionali; cu bun simţ; au dificultăţi în a abandona o idee la o treabă începută; prudenţi; statornici; firi introvertite; se exprimă direct şi fără ocolişuri; tenacitate; prezintă o tărie de caracter datorată autocontrolului (în special al emoţiilor); exigenţi (inclusivi cu ei înşişi); buni observatori; oneşti; cinstiţi; buni prieteni; fideli; loiali; au memorie bună.

Defecte: secretoşi; cad repede în capcana leneviei (fizice sau intelectuale); ilogici; mari iubitori de plăceri; pesimişti (uneori); agresivi; irascibili; îşi pierd uşor controlul nervilor devenind distructivi; neîncrezători; mari dificultăţi în a lua decizii; critică şi cenzurează prea mult; au dificultăţi în a refuza pe cineva; naivi şi creduli; firi atehnice; fac (prea) multe compromisuri; firi neconvenţionale; lipsiţi de simţul umorului; intoleranţi; reacţii lente; neglijenţi (în unele privinţe); se concentrează cu mare greutate.

 Vibraţia numărului 5.

Calităţi: caracter blând; gândesc foarte mult; adoră schimbările; atractivi; se împrietenesc uşor; veseli; firi intuitive; adaptabili; firi deschise şi logice în tot ceea ce spun şi/sau fac; economi; buni parteneri de afaceri; caracter flexibil; atrăgători pentru sexul opus; buni diplomaţi; cu simţul umorului foarte dezvoltat; înţelepţi; independenţi; lucrează în mod sistematic; inteligenţi; creativi; originali; spontani; rapizi în mişcare fizică şi mentală (atunci când sunt interesaţi); uită uşor jignirile primite; le displace să se răzbune.

Defecte: vicleni; foarte selectivi; superficiali în relaţii; la nervi devin ironici, sarcastici şi cinici; le lipseşte răbdarea (în special faţă de membrii familiei şi prieteni); superficiali în privinţa oamenilor; îşi impun propriile idei; fac promisiuni şi/sau dau speranţe deşarte; au dificultăţi în a asculta opiniile celorlalţi; leagă contacte doar dacă sunt motivaţi; tind să se risipească; în perioade mai dificile apelează la calităţile sale pentru a-i înşela pe cei din jur; au dificultăţi în a finaliza acţiunile începute.

 a doua parte a articolului poate fi citită aici 

carte-vizita-online-02

 sursa imaginii: https://www.cardiosmart.org/Healthy-Living/Know-your-Numbers

%d bloggers like this: